přededveřmi

přededveřmi

Když zaklepal poprvé
příliš mnoho dveří
já nevěděl které otevřít
 
Když zaklepal podruhé
raději jsem se rozhodl
sám sebe uzavřít 

Když zaklepal potřetí
stud nedovolil mému zraku
alespoň klíčovou dírkou nahlédnout 
 
tak přestalo jednoho dne klepání 

 
znenadání na ulici nahý stál
v ruce kříž
mnoho lidí opodál 

 
říkám leč ústa nehybná
jsem tu
či právě umírám
 

do očí světlo mě pálí
hlasu tichému naslouchám
s dýkou dlaň svírám
už není kam
už neutíkám
 

dřevěné perly
trochu lýka
krvavá dýka 
 
kde JÁ je ON
zůstává pouhý stín
mlhovinou
po širých pláních
divoké stádo koní
a k nim přilétá jedna
malá
bílá
holubice
...