flamenco smrti

flamenco smrti

 palmová neděle
s nádechem blížící se smrti
dívky tančí prapodivné flamenco
ve střepech vlastní netečnosti

vzdálené tváře přátel
odcházejí do věčnosti
prý dvacet jedna gramů
věřím ve spásu a odpuštění

cítím závan
ve spirále, pomalu
s rozvážnými kroky
stoupajíc po žebříku utkaného z pavoučích nití

do tmy zazáří nová hvězda 

střep bolesti
co tetuje do srdcí bližních
nesmazatelný vzkaz

je poselstvím o lidskosti
na který můžeme být právem hrdí

nový potok ze slaných slz
má už předem své jméno
a zrnko po zrnku
pluje dál
za hranice všednosti
*
sbohem
...