ztraceným lodím

ztraceným lodím


ve chvílích kdy slyším upadnout každou vlastní myšlenku
se zastavím
ještě
pozorněji poslouchám
ticho

ohnu chrbát
napnu sval
pomalu a opatrně zvedám
zkoumám, prohlížím ze všech stran
ukládám do archívu
toho ve sklepě mého nikdy nepostaveného domu

prázdně polknu
při pohledu na měsíc
co zmizel za branou
liduprázdna

nelze zastavit pohyb
snad jen možná
pozorovat

být pozorován
z okna světelného domu
kdy lampa signalizuje
ztraceným lodím cestu
domů