odcházení


odcházení

za trochu lásky šel světa kraj

potkal se i s nenávistí
tu však nechal kusem opodál

s pravdou vždy na rtech plál

lžím, ve střepech zrcadel
nastavoval pravou tvář

odcházení

pomíjivost života
hvězdy nehasnou

je čas na smutek
smích i pláč

ať každý vybere si svou kávovou lžičku přesvědčení

možná je čas i na kýč, přeci odešel ČLOVĚK
který miloval a jistojistě i nenáviděl

nevěřím v singularitu osobnosti
---------------------------------------
duálně rozpolcení jedinci nalézají
vnitřní klid a mír
---------------------------------------

pokoj jeho duši
pokoj jeho duši
a k tomu věčný mír

děkuji že jsi byl
*