bez poskvrny

bez poskvrny


teď
právě teď můžeme každý plout
dál po vlnách nekonečných oceánů života
od vesnice k vesnici
rozsévat a sklízet obilí
nebo pšenici úsměvů

bouře
nespoutatelné bouře
jedním tahem dlaně smyl
nad hlavou krouží čáp
jako příslib nového počátku věků

jsi
královnou v bílém rouchu
bez poskvrny
stát se bílou holubicí
zvěstujíc smilování
pro poutníky prachobyčejným životem
*