s otázkou

s otázkou


smích racků
smíšený s vnitřním dialogem
roztrojený
vlevo
uprostřed
vpravo
stojí na oltáři nepravdy
a vyměňují si nechápavě pohledy
nad kapličkou se stmívá
s úsměvem, který nemá pranic společného s pohodou
to jen příroda upustila kapku
lechtivého moku
tak nezbývá než věřit
v sílu dobra nad zločinností
tři
proč zrovna tři?
usíná s otázkou položenou na oltář nevědomí